O mnie

 

Emilia Elis – Kuźmińska – psychoterapeutka, pracuje w nurcie psychodynamicznym, pedagog.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończyłam 4-letnie całościowe szkolenie z psychoterapii w Studium Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie. Szkolenie to prowadzone było w podejściu psychodynamicznym oraz systemowym, z elementami terapii narracyjnej, które pozwalają na całościowe diagnozowanie problemu zarówno jednej osoby, pary, jak i rodziny oraz przygotowuje do pracy indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej. Obecnie jestem w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu PTP.

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w instytucjach działających na rzecz dziecka i rodziny, tj. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu – Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, współpracowałam z MOPS, oraz prowadząc terapię indywidualną osób dorosłych, par, młodzieży m.in. w Instytucie Psychoterapii MindMed w Radomiu, , w Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Innych Substancji Psychoaktywnych w Garwolinie, w Prywatnym Centrum Pomocy Psychologicznej „Synthesis” w Garwolinie, w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie.

Specjalizuję się w terapii indywidualnej dorosłych, młodzieży w okresie adolescencji oraz terapii par. W swojej pracy łączę podejście psychodynamiczne z podejściem systemowym.

Pracuję z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, z zaburzeniami związanymi z lękiem, zaburzeniami osobowości, trudnościami w radzeniu sobie ze stresem, z zaburzeniami odżywiania, borykającymi się z problemami płodności, po stratach. Pomagam parom przezwyciężać kryzysy relacyjne, by mogły cieszyć się wspólnym życiem.
Ponadto wspieram rodziców w przeżywanych trudnościach poprzez udzielanie indywidualnych konsultacji w sytuacjach wątpliwości wychowawczych, udzielam pomocy rodzicom w rozpoznawaniu wyzwań rozwojowych i podpowiadam, jak pomóc dzieciom przechodzić przez różne trudne dla nich sytuacje.

Podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, konferencjach.
Swoją pracę poddaje stałej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz regularnie uczestniczę w seminariach superwizyjnych Mazowiecko- Świętokrzyskiego Koła PTPP.